Oferta

  • roboty ziemne

  • przyłącza wodne kanalizacyjne i gazowe
  • budowa dróg i parkingów
  • niwelacja i kształtowanie terenu
  • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
  • odwodnienia terenu i budynku
  • budowa i czyszczenie zbiorników wodnych
  • sprzedaż piasku, kruszyw, betonu i prefabrykatów
  • wynajem sprzetu budowlnaego